Artikeln publicerades 30 april 2024

Företagsbesök på Strömdahla slakteri

Våra företag kan begära att få besök av kommunen för att diskutera frågor i stort och smått eller visa upp sin verksamhet.

Patrik och Therese Strömdahl gjorde just det, därför gick förra veckans besök till Strömdahla Slakteri. Senast vi genomförde ett företagsbesök med KSO och kommunchef till Strömdahla var 2016, även om det inte var så väldigt länge sedan såg världsbilden annorlunda ut då.

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson och kommunchef Thomas Berglund på besök hos Strömdahla

Therese och Patrik ville prata om vikten av lokal och regional livsmedelsförsörjning, allt ifrån värdet av våra lokala primärproducenter till vikten av att även möta upp med lokal förädling av råvaran och kort distribution av produkter till matborden.

Denna tillsynes självklara produktionskedja har om inte förr nu aktualiserats under rådande världsläge med först en pandemi, sedan Rysslands invasion av Ukraina, och dessutom en osäker världsekonomi. Vi måste öka vår regionala självförsörjningsgrad generellt och vår lokala självförsörjning i synnerhet för att möta en större osäkerhet i världen. Tillgången till mat tillhör de mest viktiga basala behoven vi har att bygga beredskap runt.

Tack Patrik och Therese för att vi fick besöka er och prata om viktiga frågor!