Artikeln publicerades 20 januari 2024

Företagsgalan i Nordmaling - alla pristagare

Vid företagsgalan i november 2023 på Levar hotell belönades följande företagare i kommunen:

Nordmalings företagsgala 2023

Berömvärd insats inom produktion 2023
- Sjölunds Spår och Mark AB

De allra flesta behöver erfarenhet och kunskap för att lära sig att bli riktigt framgångsrika entreprenörer. Men genom historien dyker det upp begåvningar som förmodligen är födda till det. På några få år har företaget blivit både erkänt och välrenommerat, med en omsättning på över 25 miljoner kronor. Allt detta med en skicklig företagsledare som nyligen har fyllt blott 24 år - ”Man behöver inte vara gammal för att vara vis”.

Berömvärd insats inom service 2023
- S. Åsberg Traktor & Bygg

Vissa företag är relativt okända vid sitt företagsnamn, men ofta är företagaren däremot välkänd – och dessutom ansedd för sin utmärkta service och kunskap. Entreprenören bakom företaget har
dessutom sett till att hela familjen har blivit duktiga företagare.

Företaget har hjälpt kommunen att växa genom att se till att våra värdefulla medborgare har någonstans att bo i vår vackra kommun.

Här har vi ett företag som har vunnit mångas förtroende och uppskattning. De röstades därmed fram som vinnare med god marginal.

Berömvärd insats inom miljö och hållbarhet 2023
- Where the Wild River Runs, Roger och Janneke Nilsson

Hållbarhet och entreprenörskap kan ibland tyckas vara skilda begrepp, men inte allt för sällan är det en förutsättning för att nå framgång. Det kräver sin kvinna och man för att vara målmedvetna i sin satsning och ha en övertygelse om att bygga sin verksamhet på hållbarhet. Här är företaget som med bravur jobbar aktivt inom samtliga hållbarhetsområden. Vår storslagna natur och inte minst våra vackra älvar kräver ett hållbart ekologiskt nyttjande. Våra besökare efterfrågar hållbara upplevelser för alla, en prominent och internationell målgrupp skapar ekonomisk framgång och erkännande. Företaget har bidragit starkt till att sätta Nordmaling och vår natur på den internationella kartan.

Berömvärd insats inom kreativitet 2023
- Smakerian, Erica Nordström

Att vara entreprenör och bli en företagare innebär ofta att man också måste vara modig och kreativ. Just mod och kreativitet präglar årets vinnare. Vår vinnare trivdes bra med att jobba på en
av våra fina industrier, men hade modet att pröva sin kreativitet genom att bli egenföretagare. Under det första året har företaget gått från klarhet till klarhet och snabbt etablerat sig bland
Nordmalings näringsliv, med kreativa skapelser som frestar alla sinnen – inte minst smaken. Kreativiteten syns också i de varierade aktiviteter som företagaren erbjuder: musikquiz, melodikryss, afternoon tea och mycket annat.

Årest Nordmalingsambassadör 2023
- Daniel Åberg & Jonas Lindkvist, Nordmalings camping

En plats, ett besöksmål eller en kommun måste vara attraktiv för att frodas och kanske rent av för att överleva. Entreprenörer och företagare förenar ofta nytta med nöje, engagemang med affärsnytta och kärlek till bygden med attraktionskraft. Det krävs vilja, resurser och hårt arbete för att förändra och förbättra ett platsvarumärke. Två av våra lokala och framstående entreprenörer,
tillika barndomsvänner, har tagit steget mot att göra ett av Nordmalings ”ansikte utåt” till en attraktiv plats för besökare från när och fjärran. Med stort engagemang, stora idéer och stort hjärta bidrar de till Nordmalings utveckling och attraktion.

Årets hederspris 2023
- Torbjörn Bergh (inte närvarande vid utdelningen)

Årets hederspris går till en välkänd profil som under många år har engagerat sig för platsen och kommunen Nordmaling. Förutom det långa och framgångsrika företagandet, kan personen även beskrivas som en möjliggörare.

Många är de medborgare och inte minst företag som genom pristagarens engagemang, hjärta och service har kunnat erbjudas möjlighet att leva, bo och verka i Nordmaling. Han brinner verkligen för att vara med och utveckla kommunen på alla sätt och vis oavsett om det gäller fiske, marknadsföring eller att skapa en attraktiv kommun.

Stort tack för ditt engagemang och din vänlighet som en av kommunens engagerade profiler, företagare,
eldsjälar och möjliggörare.

Torbjörn Bergh