Företagsstöd

Regionala företagsstöd består av olika stödtyper för att hjälpa företag att uppnå lönsamhet och tillväxt.

Regionala företagsstöd

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stöden är till för att främja hållbara investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din ansökan.

Snabbguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson på Region Västerbotten

Tobias Bergström, strateg företagsstöd, är kontaktperson för företag som är verksamma i Nordmaling. Han nås via mobil: 070-557 57 31 eller via E-post: tobias.bergstrom@regionvasterbotten.se