Mark för bostäder, industri och verksamhet

Nordmalings kommun kan erbjuda ledig mark för industri, bostäder, handel och kontor på ett antal platser i kommunen.

Brödtext