Information – publicering extern hemsida och sociala medier

Nordmalings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig i syfte att informera och marknadsföra kommunens näringsliv och besöksnäring genom publicering på sociala medier och på kommunens externa webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden ”samtycke”.

De uppgifter om dig som vi behandlar för detta syfte är; ditt namn och bild.

Personuppgifterna kommer eller kan komma att överföras till tredje land i och med att ditt namn och dina bilder kommer publiceras på extern hemsida och sociala medier (Facebook och Instagram).

Dina personuppgifter sparas under ett (1) år på sociala medier innan de gallras och under två (2) år på den externa webbsidan.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos Nordmalings kommun. Kontakta oss på kommun@nordmaling.se

Du har rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter om dig som Nordmalings kommun behandlar. Kom in till Nordmalings kommuns reception och anmäl att du vill ha ett registerutdrag. Du behöver legitimera dig för att vi ska kunna söka i våra register och sedan lämna ut informationen. Du kan bara få besked om vilka personuppgiftsbehandlingar som Nordmalings kommun gör om dig.

Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, kontakta i så fall kommun@nordmaling.se

Eftersom du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Kontakta i så fall kommun@nordmaling.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY, www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..