Syfte och mål

NIS.6.0 är ett samverkansprojekt för Umeås kranskommuner vars syfte är att stärka näringslivet i de fem kommunerna.

Övergripande mål

En attraktiv region med fler konkurrenskraftiga och växande företag Förbättrat näringslivsklimat för små- och medelstora företag inom Kranskommunerna, med fler konkurrenskraftiga och växande företag, genom att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för befintliga små och medelstora företag i regionen.

Projektets mål är också att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan med regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer. Projektet belyser genomgående de horisontella kriterierna i aktiviteter för att nå projektets mål.

Projektmål

Ökad konkurrenskraft för befintliga företag, med fokus på områdena; – Teknik och tjänsteutveckling inom industrin – Digitala tjänstenäringar för smart region

Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer. Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala tjänstenäringar.

Målgrupp

Små och medelstora företag i Umeås kranskommuner. Projektet kommer att ha extra fokus på unga, kvinnor och utrikesfödda entreprenörer och riktade aktiviteter kommer att genomföras för att fokusgruppen ska utvecklas som entreprenörer och därigenom bidra till utvecklingen av näringslivet.

Om projektet

NIS 6.0 pågår i tre år från den 1 oktober 2019 och till den 30 september 2022 och är finansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket med syftet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

NIS 6.0 drivs i samverkan mellan kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Umeå. Robertsfors kommun är ägare av projektet.