Program för tillväxt

Program för tillväxt är ett program för företag som vill växa. Innehållet anpassas till dina behov och förutsättningar. Under 12 månader får du tillgång till en individuell affärscoach, experter och beprövade metoder för att stärka ditt företag inom dina utvecklingsområden.

Under programperioden får du:

• En grundlig analys för att identifiera företagets nuläge och omvärld. Genom beprövade modeller blir företagets utvecklingsbehov och möjligheter tydliga.

• Delta i workshoppar med inspirerande föreläsare samtidigt som du utvidgar ditt nätverk genom att lära känna andra entreprenörer på en utvecklingsresa.

• En personlig coach som följer dig genom hela processen och hjälper dig fokusera på det just ditt företag behöver.

• Under processen kommer du att få ta del av individuellt utvald konsultinsats för just ditt specifika tillväxtområde.