Kompetensförsörjning

Näringslivsutvecklare

Conny Nordendahl - 0930-14385 conny.nordendahl@nordmaling.se

Stina Sylvin - 0930-14132 stina.sylvin@nordmaling.se

Externa resurser

Kompetensförsörjning Tillväxtverket

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt.Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring.

Kompetensplanering Verksamt

Personalstark – för företag som vill utvecklas och växa

Här finns guider, mallar och inspiration för dig som vill locka, hitta och utveckla rätt kompetens.

AME Nordmaling

Som arbetsgivare kan du genom att erbjuda plats för praktik eller arbetsträning möta och forma nya talanger, få nya perspektiv på din verksamhet samt visa upp din bransch. Kanske träffar du en blivande medarbetare? Det finns många positiva effekter en praktik kan medföra!

Arbetsförmedlingen

Hos arbetsförmedlingen kan du hitta din nästa medarbetare och upptäcka nya sätt att rekrytera, på egen hand eller tillsammans med AF.

Region västerbotten

Region Västerbotten är övergripande ansvarig för kompetensförsörjningsarbetet i Västerbotten och finansieras av Tillväxtverket för att arbeta med uppdraget. För att arbetet ska bli effektivt tar Region Västerbotten tillvara på samverkansstrukturer och kompetenser som redan finns runt om i länet.

Västerbottens arbete med regional kompetensförsörjning handlar om:

  1. Regionalt yrkesvux
  2. Tillgängligt regionalt utbildningsutbud
  3. Regional struktur för validering
  4. Lärcentra
Conny Nordendahl och Stina Sylvin, Näringslivsutvecklare vid Nordmalings kommun

Conny Nordendahl och Stina Sylvin, Näringslivsutvecklare vid Nordmalings kommun